Hopp til hovedinnhold

Den digitale verkstaden er satt opp med 10 arbeidsplassar med kraftige gaming-PCar, gode skjermar, headsett og digitale teiknebrett. Me har også eit streamingrom for dei som vil arbeide litt meir utadretta.

I den digitale verkstaden arbeider me med utvikling av digitale spel. Ulike programvare vert nytta til teikning, 3D-modelering, animasjonar, koding og storylineproduksjon. I tillegg har med ein musikkverkstad der du kan lage lydefektar eller drive med musikkproduksjon.

Verkstaden tek på seg oppdrag innan animasjon og utvikling av digitale visuelle uttrykk.

En typisk kvardag på verkstaden vår ser slik ut:

kl. 08:00 - vekking og frukost i kantina

kl. 09:00 - frukost ferdig og me startar arbeidsdagen på verkstadande.

Kl. 11:45 - 12:30 - Lunsj

kl 12:30-15:00 - me held fram med arbeidet

frå 15:00 - fritid

Søk skuleplass her