Hopp til hovedinnhold

«Alle er god til noe…det gjelder bare å finne ut av til hva»

Ungdommer som har fullført tilmålt tid på skolene vil motta et skussmål som en referanse på kompetansen de har tilegnet seg under oppholdet.

Gjennom gode mestringsopplevelser og tro på seg sjølv og egne ferdigheter, blir målsettingen å sette seg i posisjon til å ta de gode valgene. For majoriteten er det naturlig å gå tilbake til ordinær videregående skole, for andre er det ut i arbeidslivet som er ønskelig. Det er og nyttig for enkelte å få en avklaring på eventuelle helseutfordringer under oppholdet.

Skolene gir karriereveiledning og har et tett samarbeid med Oppfølgingstjenesten for å kartlegge hvilken muligheter som finnes for den enkelte. Vi har samarbeid med ulike bedrifter som kan tilby praksisplasser og eventuelt en læreplass i de ulike fagene.

Produksjonsskulene er sjølv godkjent lærebedrift og har 2 lærlinger i kokkefaget og 1 lærling i barne-og ungdomsarbeiderfaget.