Hopp til hovedinnhold

Restaurant og Matfag

Nybakte boller på salgsdisk

Har du interesse for matlaging, da er Restaurant og matfag verkstedet for deg.

På Restaurant og matfagverkstaden (RM) får du undervisning i bruk av faguttrykk, kjøkkenterminologi og bruk av moderne kjøkkenutstyr. Undervisninga er praktisk, og teori blir fletta naturleg inn i undervisninga. På kjøkkenet får du opplæring i koke- og steikemetodar, baking og tilverking av varm og kald mat. Det er lagt til rette for å dyrke den enkelte sitt interessefelt innenfor faget.

RM sin hovudproduksjon er drift av nabolagskaféen, «Hyssingen kafé & bakeri», som er open fire dagar pr veke frå klokka 10.00 til 15.30.  Vår kafedrift er et bindeledd mellom skule og lokalsamfunn, samstundes som at kafédrift er ein føresetnad for å bli godkjent lærebedrift i kokkefaget. 

RM leverer catering til ulike samarbeidspartnarar og har et samarbeid med Matsentralen hvor vi omsetter overskuddmat til middagsretter. Slik sørger vi for at mat som ellers ville blitt kastet kommer frem til vanskeligstilte mennesker i Bergen og omegn. 

Måltidene har en viktig rolle både i egen utvikling og i utvikling av fellesskapet. Den gode samtalen oppstår gjerne rundt bordet, og som for ungdomar flest treng ein vektleggja sunt og næringsrikt kosthald

I 2017 vart Hyssingen produksjonsskole godkjent lærebedrift, og har to kokkelærlingar. Deler av læretida er i samarbeid med De Bergenske, som tek imot lærlingane i periodar på hotellkjøkken. RM samarbeider med REISOS (Opplæringskontor for kokk og servitørfag), og deler av læretida kan bli godskriven etter gjennomgang av læreplanmål gjennom produksjon ved skulen.

Bestilling av catering

Levering eller henting