Hopp til hovedinnhold

Om Hyssingen produksjonsskole

Vi har en grunnleggende tro på at du som har sluttet på videregående skole kan få både lyst, mulighet  og ikke minst kompetanse til å gjennomføre en videregående utdanning eller klare deg på arbeidsmarkedet.

Det finst mange veger til målet, og en praktisk veg kan være en av de. Hos oss kan du få prøve deg i hvordan en i fellesskap løser ulike arbeidsoppgaver knyttet til reell produksjon for kunder. Målgruppen til Hyssingen produksjonsskole er ungdom mellom 16 og 21 år som har sluttet eller ikke har begynt på  vidaregående opplæring i Vestland. Ungdommen kan vere på Hyssingen i inntil et år, og all innsøking til oss er via Oppfølgingstjenesten i RLT.

I filmen under får du en liten omvisning i bygget vårt. Daniel, som selv har gått på Hyssingen, tar oss med rundt på de ulike verkstedene og vi får også høre litt fra ungdommene hvordan arbeidsdagene ser ut.

Arbeidsfellesskap og mestring

På produksjonsskulen vil du få arbeidslivsdanning gjennom å styrke fagleg utdanning, personlige egenskapar og sosial kompetanse. Det er produksjonen sin nødvendigheit, arbeidsfellesskapet og mestring av prosessen som er redskapene og som gir grunnlaget for vår pedagogikk.

Produksjonsskolen er et tilbud til ungdom med behov for å finne retning og utnytte sitt eget potensiale i eit inkludernde miljø, hvor oppholdert på Hyssingen blir etter beste evne lagt til rette for den enkelte sine behov og fremtidsplaner..